Start Pytania Droga Jezusa Jak skończy się ten świat?
Jak skończy się ten świat? PDF Drukuj Email

jak_skonczy_sie_mBiblia stawia sprawę jasno: świat nie skończy się w wyniku eksplozji nuklearnej, kolizji Ziemi z inną planetą lub na skutek jakiejś katastrofy naturalnej. O tym, kiedy zakończy się świat, zdecyduje Bóg.

Gdy Jezus przyszedł na ten świat po raz pierwszy, narodził się jako niemowlę, w stajni. Na końcu świata powróci, ale już nie jako dziecko, ale jako Król królów i Pan panów...

Autor: Roger Carswell

Nikt nie wie, kiedy to nastąpi, ale Jezus powiedział, jak będzie wyglądał świat tuż przed Jego powrotem. Możemy więc obserwować znaki czasu i oczekiwać Jego przyjścia. W Ewangelii Mateusza znajdujemy dokładny opis świata w czasie poprzedzającym powrót Jezusa. Objawienie Jana (czyli Apokalipsa) zawiera opis niepokojów na świecie poprzedzających tryumfalny powrót Chrystusa jako władcy. Ewangelia Jana zawiera pokrzepiające słowa Jezusa skierowane do Jego uczniów – Jezus wyjaśnia im, że odchodzi do nieba, aby przygotować miejsce dla wszystkich, którzy Mu zaufali.

Oto jak apostoł Paweł opisuje powrót Jezusa na ten świat: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem" (1 Tes. 4:15-17).

Dla milionów ludzi, którzy odrzucili Pana Jezusa, będzie to dzień wielkiej tragedii i rozpaczy. Jeśli jednak zaufałeś Jezusowi i uwierzyłeś, że przebaczył twoje grzechy, możesz śmiało wyczekiwać Jego osobistego powrotu. Wygląda na to, że wiele znaków zapowiadających Jego przyjście już się wypełniło. Musimy więc być gotowi na Jego powrót.

Materiał pochodzi z publikacji:
Roger Carswell "Pytania o wiarę"

© Roger Carswell
Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Warszawska

 

   www.jezus.pl
Jezus.pl