Start Czytelnia Ewangelia Co to znaczy być chrześcijaninem? - Świadectwo życia
Co to znaczy być chrześcijaninem? - Świadectwo życia PDF Drukuj Email
Spis treści
Co to znaczy być chrześcijaninem?
Świadomość własnego grzechu
Poznanie Bożego lekarstwa
Pokuta i wiara Bogu
Świadectwo życia
Przypisy
Wszystkie strony

4. Chrześcijanin to człowiek, którego życie świadczy o prawdziwości jego pokuty i wiary

Apostoł Paweł wzywał wszystkich ludzi, aby pokutowali i nawracali się do Boga, i pełnili uczynki godne pokuty[40]. Oto Boży zamiar wobec nas: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili[41].

W Liście do Galacjan Paweł pisze, że wiara wyraża się w miłości[42]. Gdziekolwiek jest prawdziwa wiara w Chrystusa, tam też będzie zaszczepiona szczera miłość do Niego. A gdzie jest miłość do Chrystusa, tam będzie posłuszeństwo Chrystusowi. Pan Jezus powiedział: Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje[43]. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich[44]. Jesteśmy zbawieni nie przez miłość do Chrystusa i posłuszeństwo, lecz przez zaufanie Mu, ale zaufanie, które nie prowadzi do miłości i posłuszeństwa, nie jest prawdziwą, zbawiającą wiarą.

schodyPrawdziwa wiara działa przez miłość, jednak uczynki miłości nie polegają na pisaniu – w gwieździstą noc – wierszy o tym, jak dobrze być chrześcijaninem. Prawdziwa wiara spowoduje, że wrócisz do domu i będziesz posłuszny ojcu i matce lub będziesz kochał swoją żonę czy męża oraz dzieci, jak nakazuje ci Biblia. Albo wrócisz do szkoły lub pracy, by stanąć po stronie prawdy i sprawiedliwości, wbrew naciskom kolegów.

Prawdziwa wiara sprawia, że jesteś gotów, by traktowano cię jak głupca i szalonego; gotów, by uważano cię za staroświeckiego, ponieważ wierzysz w istnienie wiecznych, niezmiennych norm moralnych i etycznych. Jesteś gotów wierzyć w czystość i świętość życia ludzkiego, i przeciwstawiać się współżyciu przedmałżeńskiemu oraz zabijaniu nienarodzonych dzieci. Jezus powiedział: Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi[45].

Kto jest chrześcijaninem? Nie ten, który tylko mówi: „O tak, wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że Boża pomoc dla grzeszników jest w Chrystusie i Jego krzyżu, że jest wystarczająca i oferowana wszystkim za darmo. Wiem, że przychodzi do wszystkich, którzy pokutują i wierzą”. To nie wystarczy.

Czy pokutujesz i wierzysz? Jeśli wyznajesz, że tak, to czy możesz potwierdzić prawdziwość tego wyznania? Nie przez doskonałe życie, ale przez życie w zamierzonym posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi.

Jezus powiedział: Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie[46].

Autor Listu do Hebrajczyków napisał, że Jezus: stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają[47]. W Pierwszym Liście Jana czytamy: Kto mówi: «znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy[48].

Czy potrafisz udowodnić, że jesteś chrześcijaninem? Czy twoje życie przynosi owoc pokuty i wiary? Czy treścią twego życia jest przywiązanie do Chrystusa, posłuszeństwo Chrystusowi, wyznawanie Chrystusa? Czy twoje zachowanie świadczy o tym, że idziesz Jego drogą?

Jeśli tak, to mimo nieuniknionych upadków, będziesz mógł wyznać: Chrystus jest moim życiem.

Chrześcijanin idzie za Jezusem. Czy jesteś chrześcijaninem? Zostawiam cię z tym pytaniem, byś odpowiedział na nie w najgłębszych zakamarkach twojego umysłu i serca. Ale pamiętaj, udziel odpowiedzi, z którą będziesz gotowy żyć całą wieczność. Nie zadowalaj się inną odpowiedzią niż tą, która przyniesie ci pociechę w chwili śmierci i bezpieczeństwo w dniu sądu.

© Copyright by Chapel Library, Pensacola, FL & TrinityBaptistChurch, Montville, NJ
© Copyright for the Polish edition by Fundacja Ewangeliczna, Toruń
Cytaty biblijne: Biblia Tysiąclecia © Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 

   www.jezus.pl
Jezus.pl