Start Czytelnia Drogowskazy Co się dzieje po śmierci? - Wspaniałość nieba
Co się dzieje po śmierci? - Wspaniałość nieba PDF Drukuj Email
Spis treści
Co się dzieje po śmierci?
Tragedia piekła
Wspaniałość nieba
Wszystkie strony

Wspaniałość nieba

Istnieje jednak jaśniejsza strona tego zagadnienia. Biblia mówi, że grzesznikom przeznaczone jest piekło, świętym przyrzeka jednak niebo. Zagadnienie nieba jest znacznie łatwiejsze do przyjęcia niż zagadnienie piekła. A jednak Biblia mówi o jednym i drugim.

Gdy wprowadzasz się do nowego domu, pragniesz dowiedzieć się wszystkiego o nowej okolicy, w której będziesz mieszkać. Jeśli przeprowadzasz się do innego miasta, chcesz wszystko wiedzieć o tym mieście – o jego sieci kolejowej, o jego przemyśle, o parkach, o jeziorach, o szkołach itp. Skoro mamy gdzieś spędzić wieczność, powinniśmy coś wiedzieć o tym miejscu. Wiadomości dotyczące nieba znajdują się w Biblii. Dobrze jest mówić i myśleć o nim. Gdy mówimy o niebie, ziemia wydaje się marna. Nasze tutejsze smutki i problemy zdają się być o wiele mniejsze, gdy z niecierpliwością oczekujemy przyszłości. W pewnym sensie, chrześcijanin ma niebo już tu na ziemi. Ma on spokój duszy, spokój sumienia, jest w zgodzie z Bogiem. Doświadczając kłopotów i trudności, może się uśmiechać. Może mieć pewny krok, radość w duszy, uśmiech na twarzy.

bg_co_4Biblia jednak przyrzeka chrześcijaninowi niebo również w życiu późniejszym. Ktoś zapytał kiedyś Johna Quincy Adams'a, gdy ten miał dziewięćdziesiąt cztery lata, jak się czuje. Ten odpowiedział: „Zupełnie dobrze. Zupełnie dobrze. Jednak dom, w którym mieszkam, nie jest w najlepszym stanie". Choć dom, który zamieszkujemy, bywa chory i słaby, możemy – jeśli jesteśmy chrześcijanami – czuć się silni i pewni.

Jezus mówił o niebie. Jest wiele fragmentów, które można by tu przytoczyć, lecz ten, który daje najpełniejszy opis rzeczywistości nieba, znajduje się w Ewangelii Jana 14, 2-3: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli". Apostoł Paweł był tak pewien istnienia nieba, że mógł powiedzieć: „Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana" (2 List do Koryntów 5, 8).

Jakże inne są odczucia towarzyszące oczekiwaniu chrześcijanina od refleksji agnostyka Boba Ingersoll'a, który przy groble swego brata powiedział: „Życie jest wąską zasłoną pomiędzy zimnymi i nagimi szczytami dwóch wieczności. Na próżno usiłujemy spojrzeć ponad te szczyty. Głośno wołamy, a jedyną odpowiedzią jest echo naszych zawodzących nawoływań".

Apostoł Paweł często mówił: „wiemy", „ufamy", „zawsze ufamy". Biblia mówi, że Abraham „oczekiwał [...] miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg" (List do Hebrajczyków 11, 10).

Wielu ludzi pyta: „Czy wierzysz w istnienie nieba w znaczeniu dosłownym?". Tak, Jezus powiedział, że idzie przygotować dla nas miejsce. Biblia naucza, że Henoch i Eliasz wstąpili – dosłownie, z ciałem – do miejsca, które jest tak samo realne, jak Los Angeles, Londyn czy Algier.

Wielu zapyta: „Gdzie jest niebo?". Pismo nie mówi nam, gdzie ono jest. Niektórzy uczeni starali się zestawić i przeanalizować różne cytaty Pisma i twierdzą, że niebo jest na północy. Cytują oni Psalm 48, 3, który mówi: „Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego". Warto pamiętać, że Bóg polecił Mojżeszowi wylać krew ofiary po północnej stronie ołtarza. Igła magnetyczna wskazuje północ. Być może Niebiańskie Miasto jest na północy. Nie wiemy tego. Lecz niezależnie od tego, gdzie znajduje się niebo, jest ono tam, gdzie jest Chrystus.

Biblia naucza, że kraj ten jest miejscem piękna. Jest on opisany w Biblii, jako „dom Boga", „miasto", „lepszy kraj", „dziedzictwo", „chwała"...

Biblia mówi również, że niebo jest miejscem wielkiego zrozumienia i wiedzy o rzeczach, których nigdy wcześniej się nie uczyliśmy.

Sir Izaak Newton, będąc starym człowiekiem, powiedział komuś, kto chwalił jego mądrość: „Jestem dzieckiem stojącym nad brzegiem morza, które w jednym miejscu podnosi kamyczek, a w innym – muszlę, jednak wielki ocean prawdy wciąż rozciąga się przede mną".

Tomasz Edison powiedział kiedyś: "Nie wiem nawet jednej milionowej części jednego procenta na jakikolwiek temat".

Wiele tajemnic Boga – sens prób, rozczarowań, tragedii i milczenia Boga wobec ludzkiego cierpienia – zostanie tam objawionych. Niektórzy pytają: „A co będziemy robić w niebie? Po prostu siedzieć i cieszyć się przyjemnościami życia?". Nie! Biblia mówi, że będziemy służyć Bogu. Będziemy tam wykonywali pracę dla Niego i będziemy Go wielbić. W Biblii czytamy: „I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą" (Obj. Jana 22, 3).

Będzie to czas radości, służby, śmiechu, śpiewu i chwalenia Boga.

Biblia mówi, że opuszczenie ciała, oznacza bycie z Panem. W chwili, gdy chrześcijanin umiera, natychmiast staje w obecności Chrystusa. Tam jego dusza oczekuje zmartwychwstania, połączenia duszy i ciała.

Wielu ludzi pyta: „Jak ciała, które uległy rozkładowi lub zostały spalone, mogą powstać do życia?". Naukowcy dowiedli już, że żadne chemiczne składniki nie znikają z ziemi. Bóg, który pierwotnie stworzył ciało, może znów złożyć wszystkie jego zasadnicze składniki i połączyć ciało z duszą. Lecz nowe ciało, które będziemy posiadać, będzie wspaniałym ciałem, podobnym Chrystusowemu. Będzie to ciało wieczne. Nigdy nie zazna ono łez, bólu, tragedii, choroby, cierpienia lub śmierci.

Mamy tu więc obraz dwóch wiecznych światów. Każdy syn Adama znajdzie się w jednym lub drugim. Światy te otacza wiele tajemnic, Biblia zawiera jednak wystarczającą ilość informacji pozwalających nam zrozumieć, że jeden z nich będzie światem tragedii i cierpienia, drugi zaś – światem jasności i chwały.

Fragment książki Billy'ego Grahama "Pokój z Bogiem"
© Billy Graham
Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Warszawska 

   www.jezus.pl
Jezus.pl