Start Biblia Kurs biblijny
Kurs biblijny

kurs8Gorąco polecamy lekcje kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem", będące doskonałą pomocą zarówno dla tych, którzy rozpoczynają chrześcijańskie życie, jak i tych, którzy pragną usystematyzować posiadaną wiedzę biblijną.

Kurs doskonale nadaje się do użytku indywidualnego, ale jest również pomocnym materiałem do studium biblijnego w grupie.

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 List do Koryntian 5:17
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nawrócenie i początek nowego życia 20193
2 Nowe narodzenie i początek nowego życia 8656
3 Pewność zbawienia 9516
4 Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem 11178
5 Kościół 7354
6 Modlitwa 9070
7 Posłuszeństwo 7794
8 Pokusy 9172
9 Znać i kochać Boga 8198
10 Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan 8467
11 Duch Święty - Jego osoba i dzieło 8560
12 Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego 9526
13 Człowiek - stworzony na Boży obraz 7298
14 Uczniostwo 7434
15 Odkrywanie i używanie darów 7201
16 Wydawanie owocu 6469
17 Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie 7750
18 Wieczerza Pańska 8660
19 Chrzest 7230
20 Rozpoznawanie woli Bożej 11478
 

Nowe życie z Jezusem było głównym tematem nauczania apostołów. Czytając Dzieje Apostolskie i Listy Nowego Testamentu, widzimy apostołów nauczających o Jezusie jako o posłanym przez Boga Zbawicielu świata. Ich przesłanie jest następujące: Ludzie zasłużyli na potępienie, ale Chrystus wziął na siebie ich winę i umarł, ponosząc należną im karę. Bóg wskrzesił Go do życia, potwierdzając, że przyjął Jego zastępczą ofiarę za grzech. Od tej pory każdy, kto nawróci się do Boga i uzna Jezusa za swego Zbawiciela, zostanie zbawiony - pojednany z Bogiem i obdarzony nowym życiem.

To nowe, cudowne życie jest tematem tego kursu. Z poszczególnych lekcji, dowiesz się, jak pojednać się z Bogiem, jak osiągnąć pewność zbawienia, jak wzrastać duchowo oraz jak prowadzić życie podobające się Bogu!

Treść wszystkich lekcji jest oparta na Biblii.


   www.jezus.pl
Jezus.pl